Arbeidsgivere

Driver du en bedrift? Søker du etter de beste ansatte i din virksomhet?

Vi tilbyr fleksible  rekrutterings- og bemanningsløsninger.

Hos oss kan du  leie og rekruttere  de riktige ansatte. Alle ansatte er  kjent med  kravene som inneholder grunnleggende sikkerhetsinformasjon  (yrkesmessig sikkerhet og brannsikkerhet). I tillegg har alle ansatte  gjennomgått full helsesjekk. Derfor de kan starte  med en gang.

Midlertidig  ansettelse har blitt   en veldig nyttig for  mange bedrifter  som har sesongtopper, eller trenger ekstra ansatte så fort som mulig. I dagens jobbmarked blir vikariater stadig viktigere  – både for å kunne tilføre ekstra ressurser, men også med tanke på arbeid under sykdom, ferier  og  annet fravær.

Hvorfor velge oss?

  • Vikan hjelpe med  å redusere selskapets kostnader
  • Vi kan redusere administrative byrder i forbindelse med personaleledelse
  • Vi kan spare deg for både tid og kostnader knyttet til ansettelse, oppsigelse, lønns-og skatteregnskap
  • Din virksomhetmangler ressurser for rekruttering  og personaladministrasjon
  • Virksomheten er raskt ute etter mange ansatte på ubestemt tid
  • Du søker etter flere ansatte for faste stillinger,  men  du tviler likevel på grunn av et ustabilt næringsmiljø  og ustadige arbeidsbestillinger
  • Du vil inngå arbbeidsavtale for  fast ansetellse etter mer en tre måneder prøvetiden
  • Du må administrere annsater som jobber i flere selskaper
  • Hvis du onsker å skille ut   administrasjonen fra en av flere  arbeidstakergruppene