Arbeidsgivere

Driver du en bedrift? Søker du etter de beste ansatte i din virksomhet?

Vi tilbyr fleksible rekrutterings- og bemanningsløsninger.

Hos oss kan du leie og rekruttere de riktige ansatte. Alle ansatte er kjent med kravene som inneholder grunnleggende sikkerhetsinformasjon (yrkesmessig sikkerhet og brannsikkerhet). I tillegg har alle ansatte gjennomgått full helsesjekk. Derfor de kan starte med en gang.

Midlertidig ansettelse har blitt en veldig nyttig for mange bedrifter som har sesongtopper, eller trenger ekstra ansatte så fort som mulig. I dagens jobbmarked blir vikariater stadig viktigere – både for å kunne tilføre ekstra ressurser, men også med tanke på arbeid under sykdom, ferier og annet fravær.

Hvorfor velge oss?

  • Vikan hjelpe med å redusere selskapets kostnader
  • Vi kan redusere administrative byrder i forbindelse med personaleledelse
  • Vi kan spare deg for både tid og kostnader knyttet til ansettelse, oppsigelse, lønns-og skatteregnskap
  • Din virksomhetmangler ressurser for rekruttering og personaladministrasjon
  • Virksomheten er raskt ute etter mange ansatte på ubestemt tid
  • Du søker etter flere ansatte for faste stillinger, men du tviler likevel på grunn av et ustabilt næringsmiljø og ustadige arbeidsbestillinger
  • Du vil inngå arbbeidsavtale for fast ansetellse etter mer en tre måneder prøvetiden
  • Du må administrere annsater som jobber i flere selskaper
  • Hvis du onsker å skille ut administrasjonen fra en av flere arbeidstakergruppene