Partnerskap

Utleie av arbeidere

Tjenesten å forenkle administrasjonen av arbeidsforhold og for å øke effektiviteten i
personellstyring. En fløt mulighet til fleksibelt å håndtere behovene til ansatte ved å
ansette dem til langsiktige og kortsiktige arbeidsplasser uten direkte rekrutering av
nye ansatte i eget firma.

Kontrakt

Denne avtalen er laget for å produsere eler overføres et bestemt arbeidsresultat
eler utføre annet arbeid, der det genererte resultatet sendes videre til kunden.

I løpet av kontrakten ansatte er ansatt hos UAB „Nermeka’’ og di kommer til kunden
bare til å gjøre jobben.

Tjeneste for å finne en arbeidstaker

En tjeneste som hjelper med å administrere arbeidsforhold og mer effektiv
personaladministrasjon. Medarbeider er valgt i henhold til selskapets krav som vårt
selskap påtar seg ansvar for den angitte perioden.

Tjeneste for å finne en arbeidstaker er delt inn 2 typer:

  • Når du betaler en engangsavgift;
  • Når er betalt per arbeidstime.

PAYROLL

Tjenesten er for bedrifter som ønsker å spare tid og fokusere på hovedaktivitet til
selskapet. Overføring av styring av arbeidsforhold for fagfolk av menneskelige ressurser
sikrer at personelladministrasjonen av selskapet vil bli utført i samsvar med nyeste
arbeidslovkravene og at klientpersonalet alltid vil få omfattende og faglig rådgivning
om personell ledelse problemer.

Den ansatte som er valgt i prosessen er ansatt av UAB „Nermeka“.