Współpraca

WYNAJEM PRACOWNIKÓW

Wyszukujemy i dobieramy pracowników zgodnie z wymaganiami klienta, obejmującymi kwalifikacje, wykształcenie, znajomość języków obcych i inne wymagania. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty związane z przyjazdem i legalną pracą pracownika w Polsce. Wybrani kandydaci są zatrudniani w naszej firmie i zgodnie z umową na wykonanie określonych prac, są oni następnie oddelegowywani do firmy klienta. To my zajmujemy się wszystkimi sprawami administracyjnymi. Jeśli pracownik okaże się nieodpowiedni lub zrezygnuje przedwcześnie z pracy, zastąpimy go innym, bez dodatkowych opłat ze strony klienta.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Dobieramy pracowników zgodnie z wymaganiami klienta i przygotowujemy wszystkie dokumenty niezbędne do podjęcia przez nich legalnej pracy. Pracownicy są zatrudniani bezpośrednio przez firmę klienta. Zapewniamy okres 14 dni na wymianę pracownika, jeśli okaże się on nieodpowiednio wykwalifikowany.